Inleiding – jouw hart

Inleiding – jouw hart

In deze inleiding – jouw hart eerst even wat algemeenheden over de titel van deze site.
Dit artikel “Jouw hart” kan net zo goed “Mijn hart”, “Ons hart”, “Jullie hart” of “Het menselijke hart” of zelfs alleen maar “Het hart” als titel hebben.
Er wordt informatie gegeven over het hart van een mens. Daarbij is jouw hart als functionerend orgaan gelijk aan mijn hart en dat van alle andere op aarde levende mensen. Waarom dan toch gekozen voor een website met deze titel? Via Google ben je aan het zoeken gegaan omdat je iets over je hart wilde weten. Dus is de gekozen titel eigenlijk het meest passend, maar in de uitwerking  worden de persoonlijke voornaamwoorden door elkaar gebruikt.

De uitwerking van het thema “Jouw Hart” heeft na deze inleiding  vooralsnog vier subthema’s, die je afzonderlijk kunt aanklikken in het menu.

Voor het noemen van de subthema’s eerst illustraties van een uit het lichaam genomen hart en een tekening ervan:

Illustratie tb van Jpuwhart.nl

Proefopstelling met hart

Jouw hart - inleiding: Foto van een echt menselijk hart

Menselijk hart

Jouw hart - inleiding: Tekening van menselijk hart

Het menselijke hart (tekening)

 

De subthema’s zijn:

o Wat weet je van je hart?

o Wetenswaardigheden over je hart.

o Wees goed voor je hart.

o Geef je hart (overdrachtelijk/donor)